Filmy prezentacyjne – prasy do wygniatania rowków w oprawach twardych


Prasy termiczne Fastbind Presso i Pressomatic to urządzenia do wygniatania na gorąco rowków w okładkach twardych. Takie działanie znacząco zwiększa estetykę oprawy – okładki uzyskują symetryczne i gładkie rowki, które trwale przylegają do bloku książki. Poniższy film prezentuje zautomatyzowaną prasę Fastbind Pressomatic i proces wygniatania rowków w oprawach twardych montowanych z udziałem wyklejek samoprzylepnych Fastbind Casing-in Sheet.


Fastbind Pressomatic – wygniatanie rowków w oprawie twardej.

x

 

x