Mobilna prezentacja systemu Fastbind


CRAFTER_FASTBINDPodjęcie optymalnych decyzji inwestycyjnych wymaga gruntownego zapoznania się z dostępną na rynku ofertą. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów realnie zainteresowanych ofertą Fastbind, przeprowadzamy prezentacje systemu Fastbind. Taka prezentacja pozwala na gruntowne zapoznanie się z możliwościami oferowanych maszyn i tym samym znakomicie ułatwia podjęcie ewentualnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki specjalnej konstrukcji i wyposażeniu naszego pojazdu prezentacyjnego jesteśmy w stanie dojechać do Klienta i przeprowadzić prezentację także na „pokładzie” tego pojazdu.
Zachęcamy do skontaktowania się z nami i ustalenia warunków, terminu i miejsca takiej prezentacji.
x

tel. 44 6821600 w. 16,  695 625678 / e-mail: poligrafia@tomaco.pl

 

 Logotypy do ogłoszenia o zamówieniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa