Filmy prezentacyjne – oprawa wykonywana urządzeniami BooXTer


System Fastbind umożliwia wykonywanie prostych, a jednocześnie trwałych i estetycznych opraw introligatorskich w gotowych, miękkich i twardych okładkach oraz w okładkach personalizowanych zmontowanych na urządzeniach serii Casematic i Case Express. Oprawa polega na nierozerwalnym połączeniu pliku kartek metalowymi zszywkami – zszywanie boczne.


Fastbind BooXTer Duo – oprawa z udziałem taśmy grzbietowej
x

 


Fastbind BooXTer Duo – oprawa w okładkę twardą
x

x


Fastbind BooXTer Duo – oprawa w personalizowana okładkę twardą
x

 


Fastbind BooXTer Zero Max – oprawa z udziałem taśmy grzbietowej
x

x


Fastbind BooXTer Zero Max – oprawa w okładkę twardą
x